Üliõpilasele

Tartu Ülikooli Futulab on Sinu karjääri toetav keskkond, mis loob mitmeid võimalusi arenguks. Siin tutvustame põhjalikumalt, mida üliõpilane saab Futulabi keskkonnas teha ja mis võimalusi see Sulle loob.

TUTVUSTUS

Üliõpilasel on võimalus Futulabis
1. Otsida praktika- ja tööpakkumisi.
2. Liituda projektipraktikaga ja/või esitada projekt.
3. Lisada oma profiili ja olla nähtav tööandjale.
4. Leida infot ürituste kohta (sh töötoad, seminarid, koolitused).
5. Liituda liidriprogrammiga.
6. Broneerida kohtumine TÜ nõustamiskeskuse nõustaja juures.
7. Otsida tööampse PocketPro`st.

1. Praktika- ja tööpakkumised

Futulabi lisatud praktika- ja tööpakkumised on nähtavad kõikidele (sh teiste kõrgkoolide üliõpilasi). Üliõpilane saab eristada praktika- ja tööpakkumisi ning otsida neid asukoha, valdkonna ja keele järgi. Enne praktikale minekut peab üliõpilane tutvuma oma teaduskonna/instituudi praktikakorraldusega. 

2. Projektipraktika

Projektipraktika on üleülikooliline õppeaine (SVMJ.02.014), mida saavad valida kõik üliõpilased (sh teiste kõrgkoolide õppijad) valik- või vabaainena. Projektipraktikas saab osaleda meeskonnaliikmena ja/või projekti esitajana. Projektipraktika raames lahendatakse organisatsiooni või üksikisiku esitatud ideed/probleemi, mis annab reaalse töökeskkonna kogemuse ja võimaluse lisaks teoreetilisele teadmistele omandada praktilisi kogemusi. Projektipraktika toimub kaks korda aastas, sügis- ja kevadsemestril. Projektiideede esitamise ja projektidega liitumise kuupäevad on leitavad projektipraktika alamlehel.

  • Korraga saab osaleda ainult ühes projektis. Iga projektiga saab liituda 3-10 üliõpilast  eri õppekavadelt ja -astmetelt (sh bakalureuse, magistri- ja doktoriõpe).
  • Ideede esitamiseks mine https://futulab.ut.ee/projektipraktika/, klõpsa Esita projekt, lae alla projekti taotlusvorm. Kui projektivorm on täidetud, siis tuleb see samas aknas (praktika.ut.ee/projektipraktika → Esita projekt → lahter Esita projekt) PDF-vormingus üles laadida. Idee esitajal on võimalus koos üliõpilaste tiimiga testida aktuaalseid juhtumeid, analüüsida probleeme ja/või viia ellu ideid. Projektipraktikat koordineerib majandusteaduskond. Lisateavet saab aadressil praktika@ut.ee.
3. Üliõpilase profiil

Profiili saavad lisada ainult Tartu Ülikooli üliõpilased. Selleks mine https://futulab.ut.ee/uliopilased/, klõpsa Lisa profiil, logi sisse TÜ kasutajaandmetega ja täida profiili lisamiseks vajalikud väljad. Profiili lisamine on üliõpilasele üks võimalustest teha ennast tööandjale nähtavaks ning paremini välja paista. Tööandja saab profiilidega tutvuda ning sobiva üliõpilasega ühendust võtta.

4. Üritused

Üritused leiad Futulabi avalehe menüüst. Siit leiad erinevad seminarid, töötoad, karjääripäevad jt üritused. Ürituse lisamiseks kirjuta praktika@ut.ee.

5. Liidriprogramm

Tartu Ülikooli üliõpilastel on võimalus osaleda Liidriprogrammis. Programm on mõeldud aktiivsele, teotahtelisele ja ennastjuhtivale üliõpilasele, kes soovib lisaks õppekaval õpitule hankida teadmisi, kogemusi ja oskusi ühiskonnast laiemalt ning seda ka analüüsida.

6. Nõustamiskeskus

Nõustamiskeskuse pakub üliõpilastele järgmisi teenuseid:

  • Karjäärinõustamine – toetab, et paremini mõista iseennast, näha ja hinnata oma õppimise, praktika ja töövõimalusi, seada eesmärke ja koostada tegevuskava.
  • Psühholoogiline nõustamine – toetab suhtlemise, enesekehtestamise, enesehinnangu, kohanemise, liigse stressi ning teiste õppimises ja isiklikus elus ette tulevate raskuste korral.

Psühholoogi, karjäärinõustaja või erivajadustega üliõpilaste nõustaja juurde broneeri aeg siin ut.ee/noustamisbronn.

Tagasi üles