Ettevõttele


Miks Futulab?
 • Kuulutuste lisamine on kiire ja tasuta;
 • Lihtsustab ülikoolist praktikantide ja töötajate leidmist – keskkond on mõeldud 13 600 üliõpilasele (sh rahvusvahelised);
 • Toob kokku erinevate erialade üliõpilased, tööandjad ja ülikooli.

Pakkumisi saab lisada SIIN.


Otsid tegusat praktikanti või töötajat?
Praktikantide ja töötajate leidmiseks on ettevõtetel võimalik Futulabi keskkonda lisada praktika- ja tööpakkumisi. Pakkumistele saavad kandideerida nii Eesti kui välisüliõpilased.
KUIDAS KORRALDADA PRAKTIKAT?

Praktikal on kaks olulist eesmärki:

 • Teostada õpitu rakendamist,
 • Toetada üliõpilase arengut.

Praktikal on kolm osapoolt:

 • Üliõpilane,
 • Ülikoolipoolne juhendaja,
 • Praktikabaasi juhendaja.

Täpsema praktika eesmärgi ja ülesanded sõnastab üliõpilane ning kooskõlastab need ülikooli ja praktikabaasiga.

Allpool on nõuanded, kuidas korraldada praktikat, et toetada kolmepoolset koostööd ja tagada rahulolu. Läbimõeldud ja süsteemne praktika panustab töötajate järelkasvu koolitamisse.

PRAKTIKA JUHENDAMINE

Kogu vajalik informatsioon praktikajuhendajatele ja korduma kippuvad küsimused on leitavad SIIT.

ENNE PRAKTIKAT
 • Mõtle, milliseid oskusi ja teadmisi praktikandilt ootad.
 • Määratle praktikandi tegevuse- ja vastutusala.
 • Määra praktika juhendaja organisatsiooni sees.
PRAKTIKA AJAL
 • Tutvusta organisatsiooni ja seal töötavaid inimesi.
 • Selgita praktikale esitatud ootusi ja eesmärki.
 • Vaata üle ja kooskõlasta üliõpilase praktika eesmärgid ja ülesanded (projektipraktikal vaata üle projekti täpsem eesmärk).
 • Lepi kokku ülesannete sooritamise tähtajad.
 • Toeta üliõpilast tema eesmärkide ja ülesannete saavutamisel.
 • Vähemalt 1 kord nädalas anna üliõpilasele konstruktiivset tagasisidet, millest ta saab õppida.
 • Julgusta üliõpilast küsimusi küsima ja otsima vastuseid.
 • Ole igas olukorras toetav ja sõbralik, aga ära lase tal ennast mugavalt tunda.
 • Jaga enda teadmisi ja oskusi.
 • Ole nõudlik ja suuna üliõpilast vastutust võtma (sh ise lisaks õppima).
 • Probleemide korral teavita ülikoolipoolset juhendajat.
 • Anna praktika lõpus kokkuvõttev tagasiside üliõpilase sooritusele ning praktika korraldusele.
 • Võimalusel osale praktika lõpuseminaril.

Korraldad ägedat projekti?
Projektipraktikaks saab ideid esitada 2 korda aastas. Idee esitamiseks tuleb ära täita taotlusvorm, mis on koos ajakavaga leitav SIIT.

Üritused
Eesootavaid üritusi on võimalik näha SIIN. Ürituse lisamiseks kirjuta praktika@ut.ee.

PROJEKTIPRAKTIKA RAAMES ON KOOSTÖÖD TEHTUD

Tagasi üles