Andmekaitsetingimused

Siinsed andmekaitsetingimused edastavad kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Futulabi keskkond isikuandmeid töötleb. Andmekaitsetingimused on koostatud lähtudes isikuandmete kaitse üldmäärusest (EL) 2016/679.

Andmekaitsetingimustega reguleeritakse isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Tartu Ülikooli Futulabi (edaspidi Futulab) veebilehel https://futulab.ut.ee. Futulab on vabatahtlik praktikavahenduskeskkond. Isikuandmed, mida kasutaja veebilehele sisestab, avalikustatakse Futulabis (https://futulab.ut.ee/uliopilased ja/või https://futulab.ut.ee/projektipraktika).

Futulabi oma profiili lisades, projektipraktika ideed esitades ja projektiga liitudes annab kasutaja õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas siinsete andmekaitsetingimustega. Andmekaitsetingimused ei käsitle seda, kuidas töötleb Futulab juriidiliste isikute andmeid, ega seda, kuidas teised isikud isikuandmeid töötlevad. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel veebilehtedel, millele viidatakse praktika.ut.ee veebilehtedel välislinkidega.

1. MÕISTED
 • Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, talletamine, parandamine või kustutamine.
 • Kasutaja on füüsiline ja juriidiline isik (nt üliõpilane, tööandja, õppejõud), kes külastab veebilehte ja kasutab Futulabi teenuseid.
 • Teenused on kõik Futulabi pakutavad teenused, sh praktikapakkumise lisamine, projektipraktika idee esitamine, projektiga liitumine, profiili lisamine, ürituste tutvustamine, projekti taotlusvormi allalaadimine jne.
 • Kolmas isik on Futulabi lepingupartner Google Analytics, kes töötleb isikuandmeid ja kelle teenuse – veebilehe kasutusstatistika analüüsi – abil pakub Futulab kasutajale teenuseid.
2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Kasutajale teenuse osutamiseks haldab Futulab veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutaja avalikustatud isikuandmeid:

 • profiili lisamisel ja projektimeeskonnaga liitumisel: kasutaja nimi ja e-posti aadress, andmed eriala ja instituudi kohta, tema tugevad küljed;
 • praktikapakkumise lisamisel: kasutaja nimi ja e-posti aadress, telefoninumber, organisatsiooni nimi;
 • projektitaotluse esitamisel: kasutaja nimi ja e-posti aadress, organisatsiooni nimi;
 • veebilehe külastatavuse statistika tegemisel isikustamata Google Analyticsi abil.

Lisaks kasutab Futulab kolmanda isiku teenuseid, et analüüsida veebilehe kasutusstatistikat.

3. LINGID TEISTELE LEHTEDELE JA MANUSTATUD SISU

Osal lehtedel, näiteks avalehel, on viited teistele kodulehtedele või need sisaldavad manustatud sisu, näiteks teavet praktikaprotsessi kohta, millega saab tutvuda ka sisu.ut leheküljel. Manustatud sisu tarbimisel külastab kasutaja tehnilises mõttes teist kodulehte, kus kehtivad selle kodulehe tingimused.

Need lehed võivad asendada küpsiseid, koguda kasutaja andmeid ja edastada neid kolmandatele isikutele.

4. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Futulab säilitab profiilides sisalduvaid isikuandmeid kuni 12 kuud või senikaua, kuni kasutaja esitab taotluse oma andmete kustutamiseks. Praktikapakkumisi kuvatakse veebilehel kuni pakkumise lõpptähtajani. Esitatud projekte kuvatakse veebilehel jooksvas järjekorras ning projektide lõppemisel üliõpilaste isikuandmed kustutatakse ja projektid arhiveeritakse. Arhiveeritud projektides jäävad Futulabis avalikuks projekti nimi, projekti esitaja nimi ja organisatsioon, eesmärk, tegevus ja tulemus.

5. KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus nõuda igal ajal isikuandmete:

 • parandamist, täiendamist või kustutamist;
 • töötlemise piiramist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile praktika@ut.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

6. KÜPSISED

Futulabi veebilehel kasutatakse parema kasutajakogemuse tagamiseks kahte tüüpi küpsiseid:

 • püsivad küpsised, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks;
 • seansiküpsised, mis on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või sulgeb oma veebilehitseja. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et muuta seda kasutajatele isiklikumaks ja mugavamaks. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed tõhusaks turundustegevuseks.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist kasutaja seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja seadeid. Kui küpsiseid ei lubata, ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

Google Analytics võib koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, tuleb kasutajal paigaldada oma seadmesse Google Analyticsit blokeeriv rakendus, milleks on Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Küpsise nimiKüpsise kirjeldusAegumine
futulab_gidGoogle Analytics küpsis, millega määratakse kasutaja liikumine.1 päev / 24 tundi
futulab_gaGoogle Analytics küpsis, millega määratakse kasutaja sessioon.2 aastat
_gat_gtag_*Google Analytics küpsis, millega kontrollitakse päringute saatmist.10 minutit
cookieControlKohustulik püsiv küpsis, millega kontrollime kas olete küpsiste kasutamise lubanud.1 kuu / 30 päeva
cookieControlPrefsKohustulik püsiv küpsis, millega kontrollime kas olete lubanud Google Analytics’i kasutamise.1 aasta
[postituse_id]Kohustulik sessiooni küpsis, millega loeme postituse vaatamisi.sessioon
7. ANDMEKAITSETINGIMUSTE MUUTMINE

Futulab jätab endale õiguse muuta ühepoolselt andmekaitsetingimusi. Andmekaitsetingimused on ajakohases versioonis alati veebilehel saadaval.

8. AUTORIÕIGUS

Veebilehe sisu kasutamiseks mis tahes kujul (ka osaliselt) peab igale koopiale olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

Kui teil on andmekaitse ja andmetöötluse kohta küsimusi, palume võtta meiega ühendust aadressil praktika@ut.ee.

Tagasi üles