Tulevikuoskused – olulised tööturul

Miks on oluline tulevikuoskustele mõelda?

 • Prognooside kohaselt, tänasel noorel ehk Sinul on oma elu jooksul vähemalt 17 erinevat töökohta ja 5 karjääri.
 • Automatiseerimise ja tehisintellekti kiire arengu tõttu kaob järgneva 10 aasta jooksul tõenäoliselt 1/3 töökohtadest ning tekivad uued ja uusi oskuseid nõudvad töökohad.
 • Maailma majandusfoorumi hinnangul on täna vaid ühel noorel neljast olemas vajalikud tulevikuoskused.

Kuidas selleks valmis olla? Proovi tulevikuoskuste enesehindamise vahendit!

 • Enesehindamise stsenaariumid suunavad sind oma oskusi kriitiliselt hindama ja leidma valdkondi, mida arendada, et tuleviku väljakutseteks paremini valmis olla.

Mõned faktid tulevikuoskuste kohta
Enesejuhtimisoskus
 • 75% tööle värbajatest otsustavad just töötaja emotsionaalse intelligentsuse, sh enesejuhtimisoskuse alusel palgatõusu määramise.
Suhtlemisoskus
 • Automatiseerimise eest on enim kaitstud häid suhtlemisoskuseid eeldavad töökohad.
 • Maailma Majandusfoorum prognoosib aastaks 2030 väga häid sotsiaalseid oskuseid eeldavate töökohtade 37% kasvu.
 • LinkedIn kohaselt on suhtlemisoskus TOP3 tulevikuoskuse seas, mis töökoha tagab.
Koostööoskus
 • 86% töötajatest ja juhtidest peavad koostöö puudumist või ebaefektiivset suhtlust töökohal ebaõnnestumise põhjuseks.
Probleemi lahendamine
 • Vaid igal neljandal eestlasel on head või väga head probleemilahendamisoskused.
Loovus
 • 2023. aasta Maailma Majandusfoorumi kohaselt on loovus nr 1 tulevikuoskus, mis on ülekantav eri valdkonna töökohtadele.
Kriitiline mõtlemine
 • Hea kriitilise mõtlemisega inimesed on keskmisest paremad libauudiste (fake news) tuvastamisel.
Digioskused
 • 37% töötajatest Euroopas puuduvad isegi elementaarsed digioskused.
Ettevõtlikkus
 • Whartoni ärikool uuris oma 11 000 lõpetajat ning selgus, et ettevõtlikud vilistlased olid keskmisest enam õnnelikud ja eluga rahul kui mitte-ettevõtlikud vilistlased.
Kestlik mõtteviis
 • Aastaks 2030 on oodata rohepöördega seotud töökohtade kasvu 66%, mistõttu ka kestlik mõtteviis on oluline tulevikuoskus.
 • Majanduse struktuuri kujundab kõige enam ümber just rohepööre, mistõttu kasvab hüppeliselt vajadus kestliku mõtteviisiga töötajate järele.
Tagasi üles