Ettevõttele

Tartu Ülikooli Futulabi keskkond toetab üliõpilaste arengut ja karjääri. Ettevõttel on võimalus Futulabi keskkonnas:

MIKS FUTULAB?

Ainus Baltimaade ülikool maailma parimate ülikoolide 1,2% seas.

 • kuulutuste lisamine on tasuta;
 • ei pea sisse logima ega kasutajaks registreerima;
 • lihtsustab ülikoolist praktikantide ja töötajate leidmist – keskkond on mõeldud 13 600 üliõpilasele (sh rahvusvahelised);
 • võimalus kaasata eri õppekavade üliõpilasi ideede elluviimisesse;
 • toob kokku erinevate erialade üliõpilased, tööandjad ja ülikooli.
KUIDAS KORRALDADA PRAKTIKAT?

Praktikal on kolm osapoolt: üliõpilane, ülikoolipoolne juhendaja ja praktikabaasi juhendaja. Praktikal on kaks olulist eesmärki: toetada õpitu rakendamist ning üliõpilase arengut. Täpsema praktika eesmärgi ja ülesanded sõnastab üliõpilane ning kooskõlastab need ülikooli ja praktikabaasiga. Allpool on nõuanded, kuidas korraldada praktikat, et toetada kolmepoolset koostööd ja tagada rahulolu. Läbimõeldud ja süsteemne praktika panustab töötajate järelkasvu koolitamisse.

ENNE PRAKTIKAT
 • Mõtle, milliseid oskusi ja teadmisi praktikandilt ootad.
 • Määratle praktikandi tegevuse- ja vastutusala.
 • Määra praktika juhendaja organisatsiooni sees.
PRAKTIKA AJAL
 • Tutvusta organisatsiooni ja seal töötavaid inimesi.
 • Selgita praktikale esitatud ootusi ja eesmärki.
 • Vaata üle ja kooskõlasta ja üliõpilase praktika eesmärgid ja ülesanded (projektipraktikal vaata üle projekti täpsem eesmärk).
 • Lepi kokku ülesannete sooritamise tähtajad.
 • Toeta üliõpilast tema eesmärkide ja ülesannete saavutamisel
 • Vähemalt 1 kord nädalas anna üliõpilasele konstruktiivset tagasisidet, millest ta saab õppida (väga hea on ka igapäevane lühike tagasiside tööle).
 • Julgusta üliõpilast küsimusi küsima ja otsima vastuseid.
 • Ole igas olukorras toetav ja sõbralik, aga ära lase tal ennast mugavalt tunda.
 • Jaga enda teadmisi ja oskusi.
 • Ole nõudlik ja suuna üliõpilast vastutust võtma (sh ise lisaks õppima)
 • Probleemide korral teavita ülikoolipoolset juhendajat.
 • Anna praktika lõpus kokkuvõttev tagasiside üliõpilase sooritusele ning praktika korraldusele.
 • Võimalusel osale praktika lõpuseminaril.
PROJEKTIPRAKTIKA RAAMES ON KOOSTÖÖD TEHTUD

Tagasi üles